Sharing sessions between subdomains – Asp.Net Mvc Apps on IIS

Sometimes, you need to share sessions between different apps on different sub domains. There are some steps to achieve this behaviour and I will try to explain them today.

If we want apps to behave like single app on different subdomains, firstly they must use same cookies. With shared cookies, users won’t have to logged in for each app. They will be able to logged in / out only once for all apps.  In order to share cookies we need to add a setting under system.web section in webconfig for cookies:

<httpCookies domain=".yourmaindomain.com"/>

With this setting, any subdomain under yourmaindomain.com use the same cookies. But there is one more step here, all apps have to same machinekey setting on webconfig. Machinekey attribute is used while encrypting and decrypting the data for the webapplication in ASP.NET.

Before move further, Lets create two websites on our web server.

iis create web site

After creating two websites, for one, select MachineKey feature and click Generate Keys. Copy Validation Key and Decryption Key. Then open other app’s Machine Key feature and paste copied values to related fields.

These values will be pasted to a web config attribute too.

<machineKey validationKey="XXXXX" decryptionKey="XXXXX" validation="SHA1" decryption="AES" />

This attribute will be under system.web section in webconfig.

These changes helps us to use shared cookies without any problem. But to achieve our goal completely, we need to do one more thing. We have to store session state in database, so all applications will share same session data. By adding setting below to web config and editing to connection string, all session data will be shared.

<sessionState 
      mode="SQLServer"
      sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=username;password=strongpassword"
      cookieless="false" 
      timeout="20"/>

 

ASP.NET Güvenlik Açığı

Geçtiğimiz günler içinde bir konferans sırasında çok ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca daha Microsoft bir reaksiyon almadan, bu konferans sırasında açığı kullanan bir demo bile yapıldı. Bu demoya ait videoyu da internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu açık bütün ASP.NET sürümlerini etkiliyor. Microsoft bu sorunla ilgili olarak bir güvenlik önerisi yayınladı.

Bu açık kullanılarak saldırgan ASP.NET uygulamanızdaki dosyaları indirebilir ya da şifrelenmiş olarak gönderilen bilgileri çözebilir. Saldırı ASP.NET’in gönderdiği hata mesajları aracılığıyla yapılıyor. Saldırgan şifrelenmiş bir text’i server’a göndererek çok sayıda istek gönderiyor. Ve bu sorgular sonucunda dönen hata mesajlarını kontrol ederek bu şifrelenmiş text’i çözebiliyor.

Şu an Microsoft’un önerdiği çözüm CustomErrors’ı açmanız ve bütün hataları tek bir hata mesajı sayfasından göstermeniz. Böylece saldırgan hata mesajları üzerinden çıkarım yapamayacak. Ayrıca bu hata sayfası gösterimi sırasında da bir delay yapılması tavsiye ediliyor.

String Birleştirme Ve Performans

Uygulamalırımızda en çok kullandığımız değişken tiplerinden bir tanesi de string’dir. Bir çok işlemimizi string’ler üzerinde yaparız. Ancak strinf değişkenleri kullanırken dikkat etmemiz gereken ve bize performans açısından büyük katkı sağlayacak bir kaç nokta vardır.

Hepimiz uygulamalarımızda

 string x = “”;
        for (int i=0; i <= 100000; i++)
        {
            x += i.toString();
        }

tarzında bir string birleştirme işlemi gerçekleştirmişizdir. Bu tarz bir string birleştirme işlemi küçük döngülerde bir problem oluşturmazken büyük döngülerde başımıza ciddi performans problemleri çıkarabilir. Bunun nedeni ise böyle bir birleştirme işleminde bütün atama işlemlerinde yeni bir nesne oluşturulmasıdır. Yani döngümüzün ilk tekrarında x değerini alır, yeni bir string değişken oluşturur. Eski değeri yeni değişkene atar ve sonrasında verdiğimiz string değeri buna ekler. Bir sonraki adımda yine yeni bir nesne oluşturulur, bu kez ikinci nesnedeki değer üçüncüye atılır ve adımlar bu şekilde devam eder. Yani yukarıdaki gibi bir döngü yazmış iseniz, sadece string birleştirme işlemi için 100000 ekstra nesne oluşturulur. Buna uygulamanıza esktra yük demektir.

Bu soruna çözüm ise StringBuilder. Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde de yazabiliriz.

        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        for (int i=0; i < 100000; i++)
        {
            builder.Append(i.toString());
        }
       string x = builder.ToString();

Kodumuzu bu hale getirdiğimizde bu kod parçası için yaklaşık 10 kat hız artışı sağlamaktadır.

Peki heryerde string oluşturma işlemlerimizi bu şekilde mi yapmalıyız. Tabii ki hayır. Örneğin

string tamad=ad+” “+soyad;

kod parçası yerine

 StringBuilder builder = new StringBuilder();
 builder.Append (ad);
 builder.Append (” “);
 builder.Append (soyad);
 string tamad= builder.ToString();

kod parçasını kullanmak bize bir performans artışı sağlamayacağı gibi okunurluğu da azaltacaktır.

ASP.NET Custom Server Control

ASP.Net ile web uygulamalarımız geliştirirken kimi zaman kontrollerin çalışma şekillerini
değiştirmek isteyebiliriz. Kontrollü biraz daha özelleştirmek isteyebiliriz. Bu işlemi kontrolü sayfamızın üstüne attıktan sonra sayfamızın koduna eklemeler yaparak gerçekleştirebiliriz. Ama peki başka bir sayfada daha aynı kontrolü kullanacaksak ne yapacağız. Böyle bir durumda kodları ilk sayfamızdan diğerine kopyalamamız gerekecek. Bu sorunu da böyle hallettikten sonra kontrolümüzü bir çok sayfada kullandık. Peki kontrolümüzün bir özelliğinde değişiklik yapacaksak ne olacak? Eklediğimiz bütün kodları teker teker değiştireceğiz. Daha sonra iş arkadaşınız kendi uygulamasında aynı özelleşmiş kontrolü kullanmak istediğinde ona kontrolün arkasına yazdığımız kodları göndermemiz
gerekecek. İşte bu ve buna benzer sorunlardan kurtulmak için kendi ASP.Net Server Kontrollerimizi yazarız.

Bu makalede uygularımızda kullanabilmek için Sayısal Textbox kontrolü oluşturucağım. Sayısal karakterlerin tesbitinde javascript kullanacağım için, javascript bilginiz olması bir avantaj olacaktır. Amacımız custom kontrolleri oluşturmayı anlamak olduğu için çok ayrıntılı bir kontrol yazmayacağım, ama siz bu başlangıcın üzerine eklemeler yaparak istediğiniz hale getirebilirsiniz. Bu konuda karşınıza çıkacak sorunlarda yardımcı olmaya çalışırım.
Continue…