String Birleştirme Ve Performans

Uygulamalırımızda en çok kullandığımız değişken tiplerinden bir tanesi de string’dir. Bir çok işlemimizi string’ler üzerinde yaparız. Ancak strinf değişkenleri kullanırken dikkat etmemiz gereken ve bize performans açısından büyük katkı sağlayacak bir kaç nokta vardır.

Hepimiz uygulamalarımızda

 string x = “”;
        for (int i=0; i <= 100000; i++)
        {
            x += i.toString();
        }

tarzında bir string birleştirme işlemi gerçekleştirmişizdir. Bu tarz bir string birleştirme işlemi küçük döngülerde bir problem oluşturmazken büyük döngülerde başımıza ciddi performans problemleri çıkarabilir. Bunun nedeni ise böyle bir birleştirme işleminde bütün atama işlemlerinde yeni bir nesne oluşturulmasıdır. Yani döngümüzün ilk tekrarında x değerini alır, yeni bir string değişken oluşturur. Eski değeri yeni değişkene atar ve sonrasında verdiğimiz string değeri buna ekler. Bir sonraki adımda yine yeni bir nesne oluşturulur, bu kez ikinci nesnedeki değer üçüncüye atılır ve adımlar bu şekilde devam eder. Yani yukarıdaki gibi bir döngü yazmış iseniz, sadece string birleştirme işlemi için 100000 ekstra nesne oluşturulur. Buna uygulamanıza esktra yük demektir.

Bu soruna çözüm ise StringBuilder. Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde de yazabiliriz.

        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        for (int i=0; i < 100000; i++)
        {
            builder.Append(i.toString());
        }
       string x = builder.ToString();

Kodumuzu bu hale getirdiğimizde bu kod parçası için yaklaşık 10 kat hız artışı sağlamaktadır.

Peki heryerde string oluşturma işlemlerimizi bu şekilde mi yapmalıyız. Tabii ki hayır. Örneğin

string tamad=ad+” “+soyad;

kod parçası yerine

 StringBuilder builder = new StringBuilder();
 builder.Append (ad);
 builder.Append (” “);
 builder.Append (soyad);
 string tamad= builder.ToString();

kod parçasını kullanmak bize bir performans artışı sağlamayacağı gibi okunurluğu da azaltacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *