z-index, flash nesnesi, menü yerleşim sorunu

Daha önceden birkaç sitede flash nesnesinin açılan menülerin üzerinde kaldığına, dolayısıyla menünün açılan kısımlarının kullanılamadığına şahit olmuştum. Açıkcası bu nedendir diye o zamanlar merak edip araştırmamıştım ama aynı problem bu kez benim başıma geldi. Çözümü ise şöyle : Her nedense flash nesneleri normal z-index ile katmanlamayı dikkate almıyor. Bunun için öncelikle flash nesnemize (objectler tagi arasına)

<param name=”wmode” value=”transparent” />

tagini eklememiz gerekiyor. Daha sonra embed tagi içine ise

wmode=”transparent”

özelliğini ekliyoruz. Tabi bu flash nesnemize bir adette id veriyoruz. Son olarak CSS’miz içerisinden z-index değerlerini girerek sorunumuzu hallediyoruz. Örnek olması açısından kodları da aşağıda veriyorum. CSS’deki menu menünün içerisinde bulunduğu div’in idsi, flashnesne ise flash nesnemizin idsi.

Flash nesnemiz 

——————        

<object id=”flashnesne” classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=
“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0″
width=”527″ height=”164″ title=”baslik”>
            <param name=”wmode” value=”transparent” />
            <param name=”movie” value=”flash/fl.swf” />
            <param name=”quality” value=”high” />
           <param name=”BGCOLOR” value=”#FFFF33″ />
           <embed src=”flash/fl.swf” mce_src=”flash/fl.swf” width=”527″ height=”164″ quality=”high” pluginspage=”http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash” type=”application/x-shockwave-flash” bgcolor=”#FFFF33″ id=”flashnesne” wmode=”transparent” ></embed>
</object>

CSS dosyasındaki özelliklerimiz 

——————

#menu
{
z-index: 2;
}
#flashnesne
{
z-index: 1;
 
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *